9/12/15

Ple extraordinari 11/12/2015

Divendres, 11 de desembre a les 19,00 hores sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:
1.- Aprovació, si s'escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2.- Aprovació compte general 2014
3.-Ratificació Acord de sol·licitud programa Xarxa Llibres.
4.- Concessió Medalla D’Honor a l’Agrupació Musical Santa Cecília d’Ador.

5.- Suplement Credit Pressupostari